Het ontstaan van de schutterij

In de middeleeuwen was er nog geen leger of politie. Mensen woonden in een soort gemeenschappen/vestigingen bij elkaar. Aangezien er roversbendes rondtrokken, gingen de bewoners van deze gemeenschappen zich organiseren om zich te beschermen tegen deze rondtrekkende boeven. Zo ontstonden de beginselen van de schutterij. In eerste instantie vrij ongeorganiseerd, maar gaande de middeleeuwen steeds beter. Ook gingen de schutters in spe zich gelijksoortig kleden in uniformen, want dat maakt meer indruk dan dat iedereen zijn eigen kleding aan had. Dat gaf een stevige en meer gezag makende aanblik. Aangezien op gegeven moment ook wapens in omloop kwamen, die uiteraard ook door boeven en rovers gebruikt werden, gingen de schutters zich ook bewapenen. Nog later werden schutters ingezet als leger, waarbij alle mogelijke rollen die je in een leger hebt ook door deze schutterijen ingevuld werden.

Echter de schutterijen bleven ongeorganiseerd. Met de komst van Napoleon werd hier een einde aan gemaakt, Napoleon wilde een georganiseerd leger. Hiermee werd de rol van de schutterijen overbodig.
Overigens is het woord schutterij ontstaan uit het oude nederlandse woord “schutte”, wat bescherming betekend..
Maar vanaf het begin was onderlinge gezelligheid en saamhorigheid een belangrijk aspect. Samen feesten, wedstrijden houden, en gewoon gezellig samen kletsen waren zaken die schutters toch niet wilden opgeven. Daarom bleven de schutterijen in stand, alleen hadden ze geen officiele taak meer en moesten ze uiteraard hun wapens onklaar maken. Schieten, oorlog voeren, en burgers beschermen waren taken voor leger en politie.

Ook is de schutterij altijd sterk verbonden geweest met de Kerk. Tegenwoordig is die verbondenheid natuurlijk een stuk minder, maar van oudsher was er een sterke relatie met het geloof.
Dit verklaart waarom de schutters nog steeds in militair uniform lopen, en zo sterk lijken op het leger. Feesten en wedstrijden houden doen ze nog steeds..Maar het militaire aspect is dus niet meer van toepassing, dat is puur ontstaan uit de historie. Echter gezellig samen dingen doen, wedstrijden houden, zijn nog steeds zaken die het verbindende element vormen.

© Sjöttefeës Bor 2018 - 1 & 2 september 2018